Categories
Tulasi

Elamma Sri Tulasi

ಏಳಮ್ಮ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ lಪl

ಏಳಮ್ಮ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೋಮಲ ವೇಣಿ ನೀಲಾ ವರ್ಣನ ರಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ll ಅ. ಪ.ll

ಏಳುತಲೆದ್ದು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಏಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತಲಿ l ಏಳು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಕಳೆವಂಥ ತಾಯ ನೀ ll 2 ll

ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಹೃದಯದೊಳ್ ಕೌಸ್ತುಭ ತೊಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನ ಅಂಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ತೊಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನ ಅಂಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನು ನಿನಗೊಪ್ಪಿದನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ll2ll

ಎಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಬಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಎಡ ಬಲಕೊಪ್ಪುವ ಛತ್ರ ಚಾಮರವು l ಮುಡಿದಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಯಿಂದ ಉದುರುತ್ತಾ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ll3ll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *